1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
2 Kişi oy verdi
Ortalama puan: 4,00.
Bu yazıya oy vermek ister misiniz?
Loading...

EŞKİNA BALIĞI ÖZELLİKLERİ VE AVLANMA YÖNTEMLERİ

Eşkina Balığı Hakkında Detaylar

Bazı kaynaklara göre yaşadığı bölgeyi benimseyen tüm yaşamını aynı bölgede geçiren göç etmeyen, bazı kaynaklara görede Marmara ve Karadeniz arasında gidip gelen , bazı kaynaklara görede ülkemizde tüm denizlerde yaşayan, Marmarada Eşkina,İşkin,Eşkin,İşkinez, Karadenizde Mavruşgil,Mavriş olarak bilinen bu balığa,Taş balığı ve Kaya levreğide denmektedir.

Hafif kambur olup sırtı koyu kahverengi yeşil veya gıri ,koyu mavi alt kısmı kirli beyaz renktedir. Vücudu yassı olup kalın pullarla kaplıdır.Kafası vücuduna göre daha büyük olup ağzı küçük olup endüstiri yel amaçlı kullanılmayan ve levrekten sonra balık restorantlarının gözdesi olup bembeyaz eti olan bu balığın ,tavası,pilakisi,ızgarası ve haşlaması yapılmaktadır.

Soğuk havalarda 3040 metre derinlikte yaşayan bu balık Nisan ayından sonra suların ısınmasıyla bir- likte kıyılara sık kayaların ve kovukların olduğu bölgelere yumurtlamak amacıyla gelmesiyle olta ile avlanabilirler. Gelecek kuşaklarında balık yakalama zevkini yaşaması ve balığının üreyip çoğalmasını sağlamak için yakaladığınız balık 2-3 kiloluk bile olsa denize bırakmamız gerektiğini unutmayalım.Kaya levreği ve-veya Taş balığı denmesi kayalık bölgede yaşamasından değil ,kafa kıkırdağının sağ ve sol ta- rafında bulunan 1 ile 2 cm. çapında böbrek taşlarını dökmeye yarayan iki adet taş bulumasındandır.Taş balığı denmesine sebeb olan taşşlar  yani çinden çıkan taşlar aşağıda resimlerde gözükmektedir.

  

eskina-baligi
eskina-baligi

Eşkina balığı fotoğrafları ( sudan çıkartılan eşkina balığının renginin değişmesine örnek )

 

Eşkina balığının kafasından çıkan ve böbrek taşlarının dökülmesine yarayan taşlar
Eşkina balığının kafasından çıkan ve böbrek taşlarının dökülmesine yarayan taşlar

Eşkina balığının kafasından çıkan ve böbrek taşlarının dökülmesine yarayan taşların görüntüsü

 Mayıs ayı sonunda başlayan avlanma sezonu aralık ayına kadar devam etmektedir. Gündüz olta ile ya- kalanması mümkün olmamakla birlikte nadirende olsa yakalanabilir. Eşkina balığı gündüz kayaların a- rasından ve kovuklardan dışarıya çıkmadıkları için yakalanmaları mümkün olmayacaktır.Suya dalıp ka yaların arasına bakmadan görülmeside mümkün değildir.

Eşkina balığı avı hava karardıktan sonra yapılmaktadır.Balık avı yapacağımız yerin mümkün olduğu ka-dar kayalık olması av performansının yüksek olması açısından oldukça önemlidir. Avlanılacak bölgeye hava kararmadan gidilip çevre kontolü yapmak av sırasında olası kazalarıda önlemek konusunda fay-dalı olacaktır. Avlanılacak bölgede hiç aydınlatma olmaması gerekmektedir. Av sırasında takım ayar-larken ,yem takarken kullanılacak ışığın parlak olmaması ve suya tutulmaması gerekmektedir.

Eşkina avında kullanılan takımlar : Eşkina balığı avında köstekli dip takımı ve şamandıralı gece takımı olmak üzere iki çeşit takım kullanılır.Çok kayalık yerlerde şamandıralı , kayaların daha az oluğu zemin- lerde dip takımı kullanılması uygun olacaktır.

Köstekli dip takımı : yaklaşık 2 metre buyunda 0.35 mm.çapında misinanın her iki tarafına kasa düğü-mü yaparız. ( Bir tarafı kurşuna diğer tarafına fırdöndüye takılır.) Kaliteli 0.25 mm.çapında misinadan yaklaşık 30 cm. boyunda köstekler hazırlayıp 2 numara iğnelere bağlayıp, hazırlamış olduğumuz kös-tekleri eşit aralıklarla bedene dizeriz. Hazırlanan takım en fazla 3 köstekli olmalıdır. İğnelerin dolayı-sıyla yemin tabana çökmemesi için iğnelerin arka tarafına balığıda ürkütmeyecek boyutlarda mantar takılması gerekmektedir. Dip takımında 50 ile 100 gram arasında kurşun kullanırız.

Şamandıralı takım : Bu takımın yapılmasında köstek boyu avlanılacak yerin derinliğine göre 1.5 ile 3 metre arasında yapılır. Boyu ayarlanan kösteğin ucuna kasa düğümü atıp kurşun takarız. Alttaki kur-şundan yaklaşık 50 cm. yukarıya 5 gramlık kıstırma kurşunu ve kurşunun üzerine 2 numara iğne bağ-lanmış olan 30 cm.lik köstek bağlanır. ( pek gerekli olmasada ikinci bir köstek bağlanabilir.) Kösteğin diğer ucuna üzerine fosfor takılabilen şamandıra bağlanarak takım hazırlanmış olur. Her iki takımda-da 3 numara sazan iğneside kullanılabilir   .

eskina-takimları   

KÖSTEKLİ DİP TAKIMLARI  

Eşkina avında kullanılan yemler : Eşkina balığını yakalamak için, teke , kaya kurdu ve boru kurdu gibi canlı yemler kullanılır. Fakat en iyi sonucu teke kullandığımız zaman alırız. Hangi yem kullanılırsa kullanılsın canlı olması gerekmektedir. Eşkina balığı ölmüş haraketsiz duran yeme ilgi göstermeyeceği için avımız verimsiz geçecektir. Tekenin ölmemesi için iğneyi kuyruk ile gövdenin bir –leştiği bölgeden takmalıyız. Balığı kandırmak için birden fazla teke takılması hiçbir İşe yaramayacaktır.

     eskina-yem

TEKE VE İĞNEYE TAKILMIŞ TEKE FOTOĞRAFI

Teke nasıl ve nereden temin edilir ?

Teke yosun olan bölgelerde ,uzun saplı ve geniş çaplı kepçelerle rastgele daldırıp çıkartmak yoluyla ve – veya hava karadıktan sonra balıkçı barınaklarında tekneler arasında ve kayalık bölgelerde ışık tu- tarak kepçeyle toplama yöntemiyle yakalanır. ( av malzesi ve canlı yem satan yerlede teke bulmak sonderece zordur. Zahmetlide olsa kendi yeminizi toplamak zorundasınız.)

Eşkina balığı avında dikkat edilecek hususlar : Yukarıdada kısmen bahsettiğim gibi av yapılacak yerin daha önceden biliniyor olması kayaların üzerinde rahat haraket etmeniz , düşüp sakatlanmamanız ve daha kötü durumlarla karşılaşmamanız , öncelikle sizin sağlınız için çok önemlidir. Daha önce avlanı-lan yere gidilecekse karanlıkta gitmenizde sorun olmayabilir.Fakat ilk kez gidilecek bir av yerine gidili- yorsa kesinlikle hava kararmadan gitmeniz ve keşif yapmanız gerekmektedir. Bazı arkadaşlar lamba denen alet var ne diye sıkıntı olsun diye karşı fikir sunabiliyorlar. Onlara hatırlarmam gereken en ö-nemli konu bu balığın en küçük bir ışık ve sesten etkilendiğini kayaların arasına saklanıp uzun süre çık-madıkları için av performansınız düşecek olmasıdır.

Doğru yerde,doğru takım,doğru yem kullanılması balık avcılığının olmazsa olmaz kuralıdır. Fakat her şey doğru olsa bile balığı balıkçı yakalar. Eşkina avına gidilirken yanınızda oldukça uzun saplı ve geniş çaplı bir kepçe götürmeniz gerekmektedir. Eşkina balığı sert aksiyonlu bir balık olduğu için misina kopartmaları konusunda çok hikaye duyarız. Sert aksiyonlu olması kopartma sebebi değildir.İki çeşit kopartma sebebi vardır.

1 – Kalitesiz malzeme kullanılması

2 – Balıkçının acemiliği ve-veya misinanın kayalara sıkışıp,sürtünüp kesilmesi ,iğnenin iyi bağlanma-ması.

Eşkina balığı yemi kaptığı anda tehlikeyi sezerse çok hızlı şekilde kayaların arasına kaçmak isteyecek

olduğundan oltaya aşırı baskı yapacaktır. Çok baskı yapıldığında 2-3 saniye bekleyip oltayı biraz aşağı-

ya doğru indirip balığın rahatlamasını sağladıktan sonra sudan çıkartmalıyız. Balığın büyüklüğüne göre kepçe kullanarak sudan almalıyız. Zamanında hamle yapamayıp balığı kayaların arasına girmesine en-gel olamazsak telaşlanıp zorlayarak çekersek misinanın kayalara sürtünüp kesilmesine sebep olursu-nuz.Balık bir süre bekleyip sakinleştikten sonra saklandığı yerden dışarıya çıkacağı için sabırla bekleyip sudan alabilirsiniz . Bekleme süresi bir saat bile sürebileceği için telaşlanmamalısınız. Yapılacak olan balık avında takım zaiyatı olma olasılığı fazla olduğundan bol miktarda takım hazırlayıp gitmemiz gerekmektedir aksi taktirde erken saatte balık tutmadan geri dönmek zorunda kalabiliriz.

Herkese rast gele hayırlı avlar.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
2 Kişi oy verdi
Ortalama puan: 4,00.
Bu yazıya oy vermek ister misiniz?
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *